Kategorier
Betonghåltagning

Professionell håltagning i Västerås

Håltagning i hårda material som utförs av kunnig personal lämnar inga ojämna ytor eller spill. I Västerås finns pålitlig håltagning att få till ett bra pris.

Det finns olika sätt att ta sig igenom hårda material som granit, betong och tegel. De vanligaste sätten att ta sig igenom materialen utan att skada närliggande ytor är med såg eller borr. Man kan exempelvis använda sig av vajersågning eller rundhålssågning med vajer. Använder man rundhålssågning med vajer går det att göra hål med en diameter på upp till fyra meter.

Det är ofta olika byggföretag som har behov av håltagning i större skala men även privatpersoner i Västerås kan få hjälp med mindre projekt. För en privatperson möjliggör professionell håltagning exempelvis att öppna upp en betongvägg som ger en ny öppen planlösning eller en trappa som ger direkt tillgång till garaget. Men det behöver inte vara stora projekt. Kanske det bara behövs en ny dragning av kablar eller rör.

Företag som arbetar med håltagning kan stöta på asbest

När man tar hål i äldre väggar eller golv är risken stor att man stöter på asbest. Materialet användes flitigt fram till 1980-talet för att isolera rör, väggar eller tak. Om man stöter på asbest så krävs det särskilda certifikat för att få fortsätta arbetet. Anlitar man ett etablerat företag som arbetar med håltagning så betyder detta inte att arbetet måste avstanna.

Etablerade företag med certifikat att sanera asbest har den utrustning och utbildning som krävs för att hantera den farliga asbesten. Materialet monteras bort under säkra förhållanden och transporteras till en avfallsanläggning för slutförvaring. När man begär in offert från olika företag är det därför viktigt att ha med ett krav på att asbestsanering ska ingå. Precis som med all annan håltagning så städas arbetsplatsen upp när arbetet slutförts och kanterna kring hålet blir jämna och fina.

Mer information för dig kan du hitta på webbsida: håltagningvästerås.se