Kategorier
Fönster

Gör Stockholm smartare med en fönsterrenovering

Många i Stockholm byter ut sina gamla fönster helt i onödan. Forskning visar att en fönsterrenovering i princip alltid är ett bättre alternativ än att byta.

Vad är ett hus utan fönster? Det är knappast en bostad eller en plats där man vill arbeta. Om du äger ett äldre hus i Stockholm eller om din bostadsrättsförening har ett gammalt hus med gamla fönster, kan det hända att du har funderat på att byta ut dem. Men du kanske bör tänka om.

Det finns nämligen flera vetenskapliga studier som tar upp frågan om någon egentligen tjänar på att byta fönster. Även om frågan är komplicerad är svaret generellt att man snarare tjänar på att renovera fönster än att byta till nya. Hur kan det komma sig när nya fönster är mer energieffektiva? Här får du veta mer.

En fönsterrenovering kommer alltid betala sig

Fönster är en missförstådd del av våra hus, speciellt äldre fönster. Många fastighetsägare tror felaktigt att fönstren har ruttnat eller är dåliga för att det finns grått trä på dem eller att man måste byta ut fönstren för att de drar. Äldre fönster är dock tillverkade av virke av mycket hög kvalitet. Det kan lagas många gånger.

Dessutom kan man lätt byta ut delar av gamla fönster. Om en del av bågen är trasig kan man foga in en ny del. Om en ruta har spruckit kan man enkelt sätta in en ny. Om man vill göra gamla fönster mer energieffektiva kan man täta dem eller byta ut glasen mot nya glas.

Fönsterrenovering är oftast smartare än fönsterbyte

Förutom att gamla fönster är lätta att laga håller de väldigt länge – i flera hundra år. Nya fönster kan inte lagas, utan måste bytas ut. Dessutom håller de inte längre än max 50 år. Flera vetenskapliga studier har visat att gamla fönster därför är mer klimatsmarta än nya fönster ur ett livscykelperspektiv.

Så förutom att nya fönster tar mer av jordens resurser i anspråk, inte håller lika bra och dessutom inte betalar sig i sänkta energikostnader jämfört med gamla fönster finns det ytterligare en fördel med att renovera fönster i Stockholm: Du hjälper till att bevara ett kulturarv och håller husen i huvudstaden vackra. Det är en aspekt som också bör tas med när du gör ditt val.