Kategorier
Stamspolning

Stamspolning Stockholm – stora fördelar 

Det finns dolda problem i allt från fastigheter till villor i Stockholm. Det dolda problemet i fråga handlar om stammarna som löper på insidan av huskroppen och som innebär de rör och ledningar som används för vatten och avlopp. Dels så ligger problematiken i att vårt sätt att leva ställer högre krav på stammarna och dels så ligger problemet också i att stammarna i fråga är svåra att kontrollera. 

Genom regelbunden stamspolning i Stockholm kan man som fastighetsägare och villaägare slippa kostsamma skador som kommer akut. Regelbunden stamspolning i Stockholm innebär att man tar hjälp ungefär var 6 e år – så det handlar inte om vare sig några större uppoffringar eller kostnader. Det handlar om en ren investering. 

Stamspolning Stockholm – ökat användande av fett 

Idag använder vi oss av betydligt mer fett än tidigare. I samband med matlagning så används olja i en större omfattning – och det hälls sedan ut i avloppet. Fettet i fråga spolas inte med vattnet, istället så fastnar det som i rören. 

Efter en tid så har man också i sina stammar byggt upp stopp – och kombineras detta med att vi exempelvis spolar ner diverse saker i toaletterna så kan detta innebära totala stopp som sedan innebär att stammarna springer läck.

 Kostnaderna för detta kan bli enorma. En vattenskada tar tid att ta hand om – och det kostar också en pengar att reparera alla de ytskikt som tagit skada. En omöjlig ekvation. 

En stamspolning ger trygghet 

Fördelen med en stamspolning i Stockholm är att en sådan tar bort all fett, all smuts, allt skräp och allt som i övrigt fastnat och ligger kvar i stammarna. Det innebär att du som exempelvis villaägare får stammar där vattnet flödar fram och att du också får stammar med en betydligt längre livslängd. Det är dels något som ger dig trygghet, men det handlar även om en direkt värdehöjande åtgärd. 

Framförallt dock: en stamspolning i Stockholm kostar inte mycket pengar, den ska – som sagt – ske ungefär vart sjätte år och det handlar om en rejäl investering. Har du inte genomfört en sådan tidigare? Boka in en firma redan idag! 

Läs mer information och tips för dig på: stamspolningstockholm.nu