Kategorier
Pålning

Pålning efter geoteknisk undersökning

Den som ska bygga en villa eller en annan byggnad på en tomt med okända markförhållanden bör alltid undersöka marken för att se om den behöver pålning.

Vän av ordning frågar sig kanske om det inte gjordes geotekniska undersökningar när det lutande tornet i Pisa byggdes. Om en sådan utredning gjorts hade tornet kanske stått upprätt men världen hade gått miste om en kulturmärkt sevärdhet. Och måhända beror lutningen på andra faktorer än lösa jordlager.

Idag byggs hus så att de inte ska vara instabila eller få sättningar till följd av att marken undertill börjar röra sig. I vårt land är vi förskonade från naturkatastrofer som jordbävningar, men det finns andra orosmoment. Vi drabbas inte sällan av häftiga skyfall där marken inte klarar att suga upp all nederbörd, vilket gör att jordskred kan uppstå.

Byggvärd mark efter pålning

Du har köpt en tomt i ett område som är naturskönt och med en fantastisk utsikt över en insjö. När du väl köpt tomten får du veta att sjön ligger en bit under havsytan och att omgivande mark är sank. Att bygga hus på sådan mark är inte tillrådligt. Men du har redan betalat köpeskillingen och hur ska du rädda pengarna?

Du bestämmer dig för att göra en geoteknisk undersökning av tomten. Den visar förvisso att det är en bra bit ner till fasta jordlager eller berg, men förtvivla inte. Den konsultfirma du anlitat föreslår att tomten kan förstärkas och stabiliseras med hjälp av exempelvis pålning. Med en sådan åtgärd kommer tomten att bli möjlig att bebygga och din tänkta villa kommer att stå stadigt.

Metoder för pålning

Din konsult kan sin bransch och föreslår att du kontaktar en firma som kan allt om pålning. Baserat på resultaten från de geotekniska mätningarna och utredningarna föreslår de en lämplig typ av pålning för just din tomt. Vanligtvis slås pålar av trä, betong eller stål ner i marken så att ditt hus kommer att vila på fasta jordlager eller berg.

För ditt fall kan firman föreslå en skonsam metod. De börjar med att borra flera hål på tomten och därefter hälls torr kalk och en cementblandning ner i hålen. När grundvattnet tränger in i borrhålen kommer blandningen att härda och marken kommer att stabiliseras. Metoden ger inte upphov till några vibrationer som fortplantar sig i grannskapet.

Mer information om pålning kan du hitta på webbsida: pålning.nu